ЕЛЕКТОРАЛЬНІ ОЧІКУВАННЯ МЕШКАНЦІВ МІСТА ЧОРНОМОРСЬК ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Метод дослідження: стандартизоване інтерв’ю «face-to-face» за місцем постійного проживання респондентів.

Вибірка: 1000 респондентів в адміністративних межах міста Чорноморськ. Вибірка ймовірнісна двоступенева з квотним скринінгом на останній ступені. Результати є репрезентативними на рівні міста Чорноморськ за такими показниками, як вік (від 18 років) та стать та рівень доходу.

Статистична похибка вибірки: не більше 3,5%.

Терміни проведення дослідження: 13-19 червня 2020 року.

Виконавець: Фонд Інноваційних Проектів.

Замовник: Чорноморська Інформаційна Служба.

Дослідження проведене з дотриманням вимог карантину.

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ