ДОСЛІДЖЕННЯ: "ЧИ ГОТОВА ДОНБАСЬКА ДЕРЖАВНА МАШИНОБУДІВНА АКАДЕМІЯ ДО ЗМІН?"

Чи готова Донбаська державна машинобудівна академія до змін?

В період з 14 по 15 жовтня 2020 року громадською спілкою «Фонд інноваційних проектів», в рамках дослідження системи освіти в Донецький області, було проведено дистанційне опитування методом самозаповнення електронної анкети співробітників та студентів Донбаської державної машинобудівної академії. На передодні виборів ректора було вирішено з’ясувати рівень задоволеності студентів і співробітників ситуацією, що сьогодні склалася в Академії, а також оцінювання перспектив кожного з кандидатів обійняти посаду ректора. Питання стосувалися трьох основних тем:

· стану матеріально-технічного та інформаційного забезпечення у закладі вищої освіти;

· атмосфери у колективі напередодні виборів;

· рівня підтримки кандидатів.

Зокрема, респондентам було запропоновано оцінити стан елементів матеріальної бази академії в координатах від «не відповідає» до «повністю відповідає» рівню потреб ринку праці, потреб підприємств регіону, вимогам якісної освіти.

Результати опитування наведені нижче:

Як можна побачити з наведеної інфографіки, єдина позиція, за якою відповіді респондентів містили переважно позитивну оцінку, – це бібліотека. За іншими позиціями, зокрема, комп’ютерною базою, обладнанням інженерних лабораторій тощо ситуація оцінюється як переважно негативна. Отримані результати хоча й стосуються лише Донбаської державної машинобудівної академії, але в принципі відображають проблеми всіх закладів вищої освіти в Україні, можливо, за винятком найбільш передових.

Результати опитування стосовно морально-психологічного стану в колективі показали, що відносини між адміністрацією та викладачами носять переважно «холодний» робочій характер (таку відповідь надали майже 42% опитаних), охарактеризували відносини з адміністрацією як суто професійні 27% опитаних, 16,67% респондентів вказали, що відносини мають конфліктний характер, і лише 14,28% відзначили, що вони дружні.

На конфліктність відносин всередині самого колективу вказують лише 8,33% респондентів. Третина колективу (33,33%) вважає, що серед колег склалися робочі відносини, 28,57% вважають їх суто професійними та можуть покластися на допомогу колег. В той же час майже 30% колективу вважають стосунки між собою дружніми.


Серед опитаних 88,1% респондентів знайомі з кандидатами на посаду ректора, і лише 11,9% не знають тих, хто балотується на посаду ректора.

Підтримка кандидатів на посаду ректора сьогодні виглядає наступним чином: найбільше симпатій за результатами опитування привернула Рекова Н.Ю. (51,1 % респондентів). На другому місці – чинний ректор академії Ковальов В.Д. (15,48%). І насамкінець – Сташкевич І.І. (13,1%). Досить високою (20,32%) є частка опитаних, які не визначилися із власним вибором.МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ:

Метод дослідження: дистанційне опитування методом самозаповнення електронної анкети.

Вибірка: 85 респондентів.

Генеральна сукупність: 300 чоловік.

Гранична статистична похибка вибірки: не більше 9,1%.

Терміни проведення дослідження: 14-15 жовтня 2020 року.

Виконавець: ГС "Фонд Інноваційних Проектів".

Дослідження проведене з дотриманням вимог карантину.