Електоральні очікування українців від позачергових виборів до Верховної Ради України у 2019р., округ № 130

Метод дослідження: стандартизоване інтерв’ю «face-to-face» за місцем постійного проживання респондентів.

Вибірка: 1200 респондентів в межах округу №130. Результати є репрезентативними на рівні округу № 130, за такими показниками, як вік (від 18 років), стать та тип поселення (місто/село).

Статистична похибка вибірки: не більше 3,2% .

Терміни проведення дослідження: 24 червня – 01 липня 2019 року.

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ